Καλέστε  2410 286123

ΕΜΠΕΙΡΙΑ // ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ // ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, από το στάδιο της δημιουργίας, του σχεδιασμού και της έκδοσης αδειών έως την συνολική διαχείριση του έργου και την τελική πώληση μέσω οργανωμένων και αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης.

Κατά την αγορά μιας κατοικίας, ακολουθούμε μια μεθοδευμένη πορεία, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Στις περιπτώσεις πελατών εξωτερικού επιδιώκουμε την απλοποίηση των διαδικασιών και την μέγιστη διευκόλυνση του πελάτη.

Στον τομέα των πωλήσεων, η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ παραμένει πρωτοπόρος παρέχοντας άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση πελατών. Με στοχευόμενες ενέργειες αποβλέπουμε στην επίτευξη της καλύτερης οικονομικής συμφωνίας, τόσο για τον πωλητή, όσο και για τον αγοραστή. Και πετυχαίνουμε πάντα τον στόχο μας!

Έχουμε 100% ικανοποιημένους πελάτες και είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός αυτό!

 

REAL ESTATE PARTNERS

dimiourgiki real estate partners